Ana-Maria Boromisa

Ana-Maria Boromisa

Dr. Ana-Maria Boromisa predstojnica je Odjela za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba.Vodi pro... jekte i objavljuje radove sa šireg područja ekonomike europske integracije. Glavna područja istraživačkog interesa su trgovinska politika, energetska ekonomika i ekonomika zaštite okoliša.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj