Amer Rashid

Amer Rashid

Amer Rashid je palestinski pisac, član Unije palestinskih pisaca i novinara.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pragma­ti­zam je neu­tral­izirao neg­a­tivne posljedice poli­tičk­ih ne­su­g­lasi­ca između dvi­je države, no pi­tan­je je da li je to do­voljno za strateške ekonomske odnose.

opinion by Amer Rashid
Published On 09 Jan 2015