Amel Kovačević

Amel Kovačević

Amel Kovačević je diplomirao i magistrirao ekonomiju na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji. Vodio je nekoliko finansijskih institucija u B... iH, te predavao na nekoliko visokoškolskih ustanova. Bio je ambasador BiH u Kini u periodu od 2010. do 2013. godine. Bavio se međunarodnim konsaltingom, a obnašao je i funkciju ministra finansija Kantona Sarajevo. Trenutno je direktor United Bank of Albania u Tirani.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pos­to­ji more proizvođača koji zane­maru­ju čin­jenicu da na br­dovit­om Balka­nu živi pop­u­laci­ja od 6,6 mil­iona mus­li­mana.

opinion by Amel Kovačević
Published On 22 Jun 2015