Amel Kovačević

Amel Kovačević

Amel Kovačević je diplomirao i magistrirao ekonomiju na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji. Vodio je nekoliko finansijskih institucija u B... iH, te predavao na nekoliko visokoškolskih ustanova. Bio je ambasador BiH u Kini u periodu od 2010. do 2013. godine. Bavio se međunarodnim konsaltingom, a obnašao je i funkciju ministra finansija Kantona Sarajevo. Trenutno je direktor United Bank of Albania u Tirani.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Postoji more proizvođača koji zanemaruju činjenicu da na brdovitom Balkanu živi populacija od 6,6 miliona muslimana.

Mišljenje autora Amel Kovačević
Published On 22 Jun 2015