Almir Grebović

Almir Grebović

Almir Grebović je glavni urednik magazina o automobilizmu ProAuto i internetskog portala www.proauto.ba. Autor je brojnih tekstova koji najčešće obrađ... uju teme iz automobilske industrije, automobilskog tržišta te automobila uopće.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na ces­ti će kroz de­set go­d­i­na au­tonom­na vozi­la ravno­pravno krstar­i­ti sa današn­jim uo­biča­jen­im au­to­mo­bil­i­ma.

Published On 03 May 2016