Almir Čolan

Almir Čolan

Almir Čolan je direktor Australskog centra za islamsko bankarstvo i profesor islamskog bankarstva i islamskih tržišta kapitala na univerzitetu La Trob... e u Melburnu, Australija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pro­ci­jen­je­na veliči­na sek­to­ra je više od 1.000 mil­i­jar­di dolara, a pret­postavl­ja se da bi ta cifra mogla preći 5.000 mil­i­jar­di dolara u sko­ri­joj budućnos­ti.

Published On 27 Mar 2012