Aleksandar Dedović

Aleksandar Dedović

Aleksandar Dedović je rođen 1966. u Nikšiću. Magistrant je na Fakultetu za civilnu bezbjednost u Skoplju. Radio je na različitim pozicijama u javnom, ... privatnom i civilnom sektoru.Više od 14 godina proveo je radeći u humanitarnim organizacijama širom svijeta. Trenutno je direktor ALFA Centra u Nikšiću.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na prste jedne ruke mogu se nabro­jati prim­jeri us­p­ješnih pri­va­ti­zaci­ja u Crnoj Gori, a među nji­ma nisu kom­pani­je koje su za­pošl­javale hil­jade rad­ni­ka.

Published On 25 Apr 2012