Alanna  Armitage

Alanna Armitage

Alanna Armitage je direktorica Regionalnog ureda za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na Fo­ru­mu gen­eraci­jske jed­nakosti, koji se ove sed­mice održa­va u Parizu, bran­i­mo tje­lesnu au­tonomi­ju svih žena, svugdje u svi­je­tu.

blog by Alanna Armitage
Published On 02 Jul 2021