Al Jazeera Redakcija

Al Jazeera Redakcija

Čitajte priče web redakcije Al Jazeere.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Djeca autohtonih naroda su više od 100 godina maltretirana ili zlostavljana u internatima, a između 4.000 i 6.000 osoba je umrlo u tim školama.

Published On 08 Sep 2022

Kur'an je centralni vjerski tekst u islamu, za koji muslimani vjeruju da je Božija riječ objavljena kao vodilja za čovječanstvo.

Published On 30 Apr 2022