Akbar Ganji

Akbar Ganji

Akbar Ganji je jedan od vodećih političkih disidenata u Iranu i dobitnik je više od deset nagrada u oblasti borbe za ljudska prava. Do 2006. godine je... bio zatvoren u Iranu, a autor je knjige "Put ka demoratiji u Iranu", u kojoj obrazlaže strategiju za nenasilan prelazak na demokratsko uređenje.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj