Aimal Faizi

Aimal Faizi

Aimal Faizi je afganistanski novinar i bivši glasnogovornik bivšeg afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija u periodu od 2011. do 2014.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bez obzi­ra na uvjer­a­van­ja, SAD ri­ješio da pro­duži os­tanak u Af­gan­istanu zbog vlasti­tih geopoli­tičk­ih in­tere­sa.

opinion by Aimal Faizi
Published On 11 May 2015