Aida Hrnjić

Aida Hrnjić

Aida Hrnjić diplomirani je politolog. Iako joj je profesionalni angažman uvijek išao "drugim putem", pisanjem se bavila iz ljubavi. Pisala je za saraj... evske Večernje novine, a kasnije za magazine i žurnale. Danas, kaže, piše iz vlastitog unutrašnjeg protesta prema društvu neosjetljivom na socijalne, etničke, klasne, rasne i sve druge podjele.


Više od istog autora

O tradiciji darivanja djece ʽbajrambankomʼ

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dalo je preporuku da se djeci za Bajram daruju knjige i pomislih koliko se možda ta plemenita ideja razilazi sa stvarnošću generacija koje su danas djeca.