Ahmed Hrustanović

Ahmed Hrustanović

Ahmed Hrustanović, rođeni Srebreničanin. Živi i radi u Srebrenici. Svršenik Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Dopisnik za IIN Preporod. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Naši pre­ci su živ­jeli teškim živ­o­tom, puno težim nego mi što danas živi­mo. Žrtvo­vali su se, oča­javali nisu, os­tali lju­di pri­je sva­ga, i dos­to­janstveno dočekali smrt.

blog by Ahmed Hrustanović
Published On 13 Sep 2021

Zbog nes­tanka stru­je, vjer­ni­ci su ab­dest morali uz­i­mati pod svi­jećom ili sv­jet­lom mo­bilnog tele­fona.

blog by Ahmed Hrustanović
Published On 02 Aug 2020