Ahmed Daak i  Harry Verhoeven

Ahmed Daak i Harry Verhoeven

Dr. Ahmed Daak je profesor medicinske biohemije na Sudanskom univerzitetu u Kartumu. Harry Verhoeven je profesor afričke politike na Univerzitetu u Ox... fordu. Šef je Kinesko-afričke mreže ovog univerziteta. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj