Adriana Kuči

Adriana Kuči

Adriana Kuči je novinarka koja trenutno živi u Sloveniji, a prije toga je nekoliko godina živjela na Bliskom istoku. Zaposlena je u izdavačkoj kući No... bis.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Posao nabavke zaštitnih maski dobilo je preduzeće u kojem je na jednoj od čelnih funkcija mama novog ministra odbrane.

blog by Adriana Kuči
Published On 02 May 2020

Juhantove metode uključuju i kažnjavanja, ali ne impulsivno kažnjavanje u stanju bijesa u koje nas djeca, već pripremljene drugim životnim okolnostima, lako dovedu.

blog by Adriana Kuči
Published On 31 Jan 2019

Povezivanje putem interneta može biti lijek protiv usamljenosti, sredstvo za pružanje pomoći, ali i razne vrste zloupotreba.

blog by Adriana Kuči
Published On 25 Oct 2018

Dječak iz sela Dobrovci kod Gračanice koji je postao najpoznatiji Bosanac u Sloveniji.

Published On 01 Feb 2016

U vrijeme tranzicije svi smo bili optimisti. Sada su krizna vremena, zato je i muzika takva. Muzika za zabavu,. Muzika za oči.

Published On 07 Nov 2015