Adnan Terzić

Adnan Terzić

Adnan Terzić rođen je u Zagrebu 1960. godine. Od 1995. do 1996. bio je predsjednik Izvršnog odbora Općine Travnik. Godine 1996. imenovan je za guverne... ra-viceguvernera Srednjobosanskog kantona i na toj funkciji ostaje do 2001. Od 2003. do 2007. bio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, a poslije toga potpredsjednik Koncerna Agram.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sadašn­ja razmišl­jan­ja da se ide u do­dat­na povećan­ja poreza na za­pos­lene, oporezi­van­je dnevni­ca, a pogo­to­vo uvođen­je poreza na kap­i­tal­nu do­bit je izraz­i­to loše i gura našu privre­du u još veću krizu.

Published On 02 Jan 2012