Adnan Mahmutović

Adnan Mahmutović

Adnan Mahmutović je objavio više naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu iz oblasti Prava Evropske unije. Trenutno je doktorski kandidat na ... Pravnom fakultetu iz spomenute oblasti.


Više od istog autora

Rezolucije i preporuke Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, čija je članica i naša država, ističu potrebu da se u državnim školama izučavaju religijski sadržaji.

Published On 25 Feb 2012

Evropska ideja je ponovo kroz krizu ojačala, jer je rezultat samita u Briselu ‘više Evrope’, a ostalo je samo jedno pitanje: Ko će vršiti nadzor na provođenjem finansijske discipline.

Published On 10 Dec 2011