Admir Fazlagić

Admir Fazlagić

Admir Fazlagić je član bošnjačke radijske redakcije u okviru Makedonske radio-televizije, gdje radi kao novinar i voditelj.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Jutros me na Ba­jram-na­maz vozi­la žena tak­sista i pokaza­la mi ko­liko bi svi­jet bio ljepše mjesto za živ­ot ako bi samo malo jed­ni druge poš­to­vali i pokušali ul­jepšati dan.

blog by Admir Fazlagić
Published On 17 Jul 2015