Abdel Sattar Qassem

Abdel Sattar Qassem

Palestinski pisac i akademik, mislilac i politički analitičar, rođen u gradu Deir al-Ghusun.Izdao je 25 knjiga, uradio oko 130 naučnih istraživanja i ... smatra se jednim od najznačajnijih pisaca islamske političke misli.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Odnosi između Rusi­je i za­pad­nih ze­mal­ja mož­da nisu pop­ut hladnog rata, ali bi mogli potaći ra­tove u mnogim zeml­ja­ma.

opinion by Abdel Sattar Qassem
Published On 01 Apr 2017

Ara­p­sko među­sob­no spletkaren­je i un­utrašn­ji suko­bi te stra­no up­li­tan­je sprečava­ju napredak ara­p­skog nar­o­da.

opinion by Abdel Sattar Qassem
Published On 04 Sep 2015