A.Kadir Yildirim

A.Kadir Yildirim

A. Kadir Yildirim je docent na Univerzitetu Furman. Njegovi glavni istraživački interesi uključuju ekonomsku liberalizaciju, demokratizaciju, političk... i islam, politiku Bliskog istoka i tursku politiku.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Moguće je da će Turs­ka odstupi­ti od sis­tema par­la­men­tarne demokrati­je i pred­sjed­niku pov­jer­i­ti više ovlasti.

opinion by A.Kadir Yildirim
Published On 07 Aug 2014