Oglasi

Vijeće ministara BiH traži hitne mjere za izdavanje pasoša

U martu ističe ugovor s postojećim isporučiteljima pasoških knjižica u BiH, a s novima nije potpisan ugovor.
Pasoša u BiH ima, ali onih, knjižica pasoških nemaAl Jazeera - Arhiva

Vijeće ministara BiH danas je, uz prihvaćene sugestije iz Mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, usvojilo Informaciju Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA-e) o načinu rješavanja problema u vezi sa štampanjem pasoških knjižica u Bosni i Hercegovini.

U martu bi moglo doći do blokade u izdavanju pasoša u BiH. Tada ističe ugovor s postojećim isporučiteljima pasoških knjižica, a s novima nije potpisan ugovor.

"Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine dužna je u okviru svog zakonskog mandata, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, preduzeti raspoložive hitne mjere radi omogućavanja prava na slobodu kretanja građana BiH u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, a sve u cilju zaštite općeg interesa radi sprečavanja nesrazmjernih posljedica koje bi mogle nastupiti", navodi se u saopćenju Vijeća ministara BiH.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH će obavijestiti Sud Bosne i Hercegovine, Ured za razmatranje žalbi, Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i Agenciju za javne nabavke o Informaciji (s mišljenjem Ministarstva finansija i trezora) i donesenim zaključcima.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na vanrednoj sjednici, prihvatilo je ostavku Edima Nesimija na dužnost direktora IDDEEA-e.

Raspisivanje tendera

U martu ove godine okončava se ugovor s postojećim isporučiocem pasoša. Nova firma nije izabrana, a prvi tender je poništen.

IDDEEA je 8. novembra prošle godine morala poništiti i drugi tender, jer je Ured za razmatranje žalbi prihvatio žalbu na tendersku dokumentaciju francuske kompanije Gemalto.

Trenutno se radi na raspisivanju trećeg tendera koji nije moguće sprovesti do 21. marta 2016. godine jer se sva dokumentacija mora prilagoditi odluci Ureda za razmatranje žalbi, što podrazumijeva i izmjenu Pravilnika o izgledu i sadržaju putnih isprava, a sve s ciljem povećanja transparentnosti prilikom odabira izvođača.

Ovaj Pravilnik trebalo bi u narednih 10-15 dana izmijeniti Ministarstvo civilnih poslova BiH, međutim, problem nastaje zbog činjenice da čak i ako bi danas bio raspisan novi tender, firma koja bi dobila posao ne bi počela isporučivati nove knjižice prije septembra 2017. godine.

Izvor: Agencije