Oglasi

Vijeće Evrope: Zaustaviti segregaciju Roma

Najviše škola ili razreda sa isključivo romskom djecom postoji u Srbiji, Češkoj i Slovačkoj.
Segregacija romske djece ustaljena je u Srbiji, navodi Vijeće EvropeEPA - Arhiva

Države moraju preduzeti odlučne mjere sa ciljem okončanja segregacije romske djece u obrazovnom sistemu, koja postoji u većini od 47 zemalja članica Vijeća Evrope, zaključio je komesar za ljudska prava Nils Muižnieks u najnovijem izvještaju.

Muižnieks kaže da su posljedice ovakve segregacije katastrofalne zato što ta djeca ne mogu pobjeći od siromaštva i marginalizacije u kasnijem životu, a to donosi i velike i bespotrebne troškove za društvo u cjelini.

Kako je pojasnio, segregacija ima nekoliko oblika: romska djeca se šalju u škole za djecu ometenu u razvoju, u isključivo romske škole ili se stavljaju u romske razrede. Ova djeca su često žrtve segregacije i izvan učinioca, pa im se ne dozvoljava da se igraju na igralištima ili da jedu u školskim trpezarijama, navodi se u izvještaju.

Recept za nezaposlenost

"Škole ili razredi sa pretežno romskim učenicima mogu se naći širom Evrope, od Portugala do Rusije, ali problem je naročito akutan u zemljama Srednje i Istočne Evrope, posebno u Slovačkoj, Češkoj Republici i Srbiji", saopćio je Muižnieks, a prenosi Tanjug.

Ovo se najčešće "objašnjava" time da roditelji romske djece ne cijene obrazovanje, ali važan faktor u segregaciji predstavlja pritisak neromskih roditelja da škole ne primaju Rome u elitna odjeljenja.

Veza između segregacije u obrazovanju i velike stope nezaposlenosti jasno je uspostavljena. U izvještaju Svjetske banke, naprimjer, procijenjeno je da gubitak produktivnosti zbog segregacije u obrazovanju u Srbiji iznosi 231 milion eura, u Češkoj 367 miliona eura, u Bugarskoj 526 miliona eura i u Rumuniji 887 miliona eura.

"Segregacija je jedan od najgorih oblika diskriminacije i predstavlja ozbiljno kršenje prava djece. Zbog ove situacije opstaje marginalizacija Roma u Evropi. Odvojeno znači nejednako, a u slučaju Roma to znači lošiji kvalitet obrazovanja i plodno tlo za predrasude protiv Roma", ističe se u izvještaju.

Vijeće zaključuje da države imaju obavezu okončati segregaciju Roma u obrazovnom sistemu. Upisivanje Roma u elitne škole predstavlja ključ napretka Roma, a od toga će koristi imati čitavo društvo, zaključak je izvještaja.

Izvor: Agencije