Oglasi

Tolimiru produžen rok za žalbu na presudu

Bivšem generalu Vojske RS-a, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora za genocid, produžen rok za žalbu za 60 dana.
Tolimir je bio na čelu sigurnosno-obavještajne uprave glavnog štaba Vojske Republike Srpske EPA

Haški tribunal (ICTY) odobrio je bivšem generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, koji je prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid i druge ratne zločine počinjene u Srebrenici i Žepi 1995, kao i Tužilaštvu Tribunala, produženje roka od 60 dana tokom kojeg će podnijeti obavještenje o namjeri da ulože žalbe na presudu.

Sud je naložio da se sva obavještenja o namjeri da se uloži žalba podnesu u roku od 90 dana od dana izricanja presude, saopćeno je iz Haškog tribunala, prenosi Srna.

"Smatramo da postoji dobar razlog da se odobri i Tolimiru i Tužilaštvu produženje roka od 60 dana koje im je dodijeljeno pravilom 108, tokom kojeg će podnijeti obavještenje o namjeri da ulože žalbe", kaže se u saopćenju koje je potpisao predsjednik Apelacionog vijeća i predžalbeni sudija Theodor Meron.

Dodaje se da presuda nije dostupna na jeziku koji Tolimir razumije na dan podnošenja podneska, te da je u interesu pravde da osigura da strane imaju dovoljno vremena da pripreme žalbe.

Prema Pravilniku Tribunala o postupku i dokazima, odbrana je dužna podnijeti najavu žalbe u roku od 30 dana od izricanja presude.

ICTY je 12. decembra 2012. godine nepravomoćno osudio Tolimira na kaznu doživotnog zatvora za genocid i druge ratne zločine počinjene u Srebrenici i Žepi 1995.

Dodatno vrijeme

Prvostepenu presudu tročlano sudsko vijeće donijelo je većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije iz Zambije Prisce Nyambe.

Presudom je potvrđeno da se u Bosni i Hercegovini dogodio genocid.

Tolimir je bio pomoćnik bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića za obavještajno-sigurnosna pitanja.

Bivši general, koji se sam zastupa pred sudom, uz pomoć pravnog savjetnika Aleksandra Gajića, zatražio je 21. decembra 2012. godine da mu se odobri dodatno vrijeme za ulaganje najave žalbe, pozivajući se na složenost i obim predmeta i potrebu strana u postupku da dobiju dovoljno vremena za pripremu.

Tolimir ukazuje da presuda ima 520 strana (1.243 paragrafa i 4.652 fusnote), bez dodataka i suprotnih i izdvojenih mišljenja članova pretresnog vijeća.

Suprotno i izdvojeno mišljenje sudije Prisce Nyambe izloženo je na 27 strana, navodi se u podnesku.

Izvor: Agencije