Oglasi

Srbija: Mala ulaganja u nauku

Ulaganja u nauku još su minimalna, pa naučnicima i istraživačima u Srbiji i dalje ostaje pojačan lični angažman.

I ove godine Srbija za nauku izdvaja znatno manje novca od većine zemalja Evrope. Istraživali smo u kakvim uslovima rade naučnici u Srbiji, ali i koliko se ulaže u promociju nauke.

Upotreba lasera u hirurgiji na nivou ćelije, budućnost je medicine čijem razvoju doprinose i naučnici iz Srbije. Aleksandar Krmpot u Insitutu za fiziku eksperimente radi sa  kvalitetnom opremom, ali, kaže, zbog nedostatka sredstava često se  dešava da istraživači ne mogu da iskoriste njen potencijal.

'Mercedes bez guma'

„Dešava se i kod nas i na drugim institutima da se dobije skupa oprema koja ne može da se koristi zbog nedostatka, pod znacima navoda, neke sitnije opreme“, kaže Aleksandar Krmpot, stručni saradnik Instituta za fiziku.

„To vam je kao da vam neko pokloni Mercedes bez guma, pa onda vi ne možete da kupite gume i vozite taj Mercedes.“

Da su sredstva koja se ulažu u nauku nedovoljna, ali i da je neophodna  bolja raspodjela novca, slažu se i u Ministarstvu prosvete i nauke.

„Mislim da u narednom periodu moramo raditi, ne samo na povećanju sredstava, već na promišljenijem investiranju u nauku, a to je da istraživanja budu usmerena ka inovacijama, da ono što se investira ima rezultat“, navodi Radivoje Mitrović, Ministarstvo prosvete i nauke.

Srbija će za nauku ove godine izdvojiti 108 miliona eura.

Dodatna pomoć biće kredit EU-a od 200 miliona eura. To zajedno iznosi blizu 0, 5 posto bruto domaćeg proizvoda, što je opet daleko manje od prosjeka u evropskim zemljama, gdje se za nauku izdvaja i do pet posto BDP-a.

„Istraživači  se slažu u oceni kako nova saznanja moraju više da se promovišu. Zbog toga je država i  osnovala Centar za promociju nauke, koji za nauku pokušava da zainteresuje što veći broj građana“, javila je reporterka Al Jazeere Jelena Milutinović.

Izložbe i predavanja namijenjena su prije svih mladima, potencijalnim budućim istraživačima, a pravi je uspjeh kada se za nove tehnologije zainteresuju i stariji.

„Volim da dođem na te izložbe, e sad, neke nisu baš za mene, a neke su baš što ja volim da posetim, i da razmišljam, i da negde posle i neki iskaz dadnem“, kazuje posjetilac Spasa Ilić.

„Reakcija građana na to što mi radimo je prevazišla sva naša očekivanja“, veli Slobodan Bubnjević, Centar za promociju nauke. „Mada je to očekivano, jer je potpuno uobičajeno je da centri nauke imaju milionske posete tokom godine.“

Sporadični slučajevi

Kao što je važna promocija nauke u javnosti, bitno je, kaže Aleksandar, i domaću nauku promovisati u stručnim krugovima među kolegama iz inostranstva.

„Postoje sporadični slučajevi da je neko uspeo da  dovede nekog, recimo  postdoktoranta ili iskusnogt istraživača na neki naš institut, ali to je sporadičan slučaj gdje su se ljudi sami dovijali na razne načine kako da finansiraju te ljude iz inostranstva“, ističe Aleksandar Krmpot, Institut za fiziku.

Ulaganja u nauku  još su minimalna, pa naučnicima i istraživačima u Srbiji i dalje ostaje pojačan lični angažman i sredstva za držanje koraka sa svjetskim standardima.

Izvor: Al Jazeera