Oglasi

RS protiv odluke Ustavnog suda o knjiženju vojne imovine

Ustavni sud BiH odlučio da je država jedini nasljednik imovine bivše SFRJ, dok u RS-u tvrde da se problem jedino može riješiti sporazumom entiteta.

Hadžović o uknjižbi vojne imovine na državu BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio apelaciju bh. entiteta Republika Srpska podnesenu protiv presude Suda BiH kojom je naloženo da vojni objekat "Veliki Žep"u Han-Pijesku bude uknjižen na BiH.

Apelacija je odbačena jer, smatra Sud, temeljem sporazuma o sukcesiji imovine bivše zajedničke države - SFRJ, nekadašnje republike, a sada nezavisne države, jedine su nasljednice te imovine.

Time je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavezana da uknjiži na Bosnu i Hercegovinu objekat i zemljište površine 11.474 metra kvadratna u Han-Pijesku, te da nad njima budu izbrisana sva prava Republike Srpske.

Pravobranilaštvo RS-a je krajem 2016. uložilo apelaciju i zatražilo odgodu izvršenja presude kojom je naloženo da vojna imovina u Han-Pijesku bude uknjižena na BiH.

Uknjižba vojne imovine na državu, odnosno Ministarstvo odbrane BiH, jedini je preostali uslov za aktivaciju Akcijskog plana za članstvo BiH u NATO-u.

Šefik Džaferović, predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH je kazao: "Umjesto bilo kakvih komentara i izjava, treba da izvršavamo odluke Ustavnog suda BiH. To je naša obaveza". 

Predsjednik RS-a Milorad Dodik je rekao: "Ova odluka za mene nije iznenađujuća ako se ima u vidu da Ustavni sud BiH u kontinuitetu donosi antiustavne i političke odluke. Ne postoji zakon koji kaže da BiH ima imovinu, te prema tome ne postoji nijedan pravni osnov za knjiženje bilo koje lokacije ili objekta na BiH".

Iz Uprave za geodetske poslove entiteta RS kažu da ne postoje uslovi za provedbu presude Ustavnog suda.

"Utvrđeno je da presuda kao takva nije sprovodiva u evidencijama koje vodi Republička uprava za GIPP, odnosno njena područna jedinica Han-Pijesak. Kada su u pitanju zahtjevi za knjiženje perspektivne vojne imovine, ukupno su pokrenuta tri upravna spora i to u slučajevima Doboj, Bileća i Han-Pijesak. Od ukupno pokrenutih upravnih sporova, jedan je okončan u Okružnom sudu u Doboju na način da je drugostepeno rješenje potvrđeno, a tužba protiv drugostepenog organa odbijena", navodi Mariana Šarčević, glasnogovornica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Kritike iz RS-a

U RS-u kritikuju odluku Ustavnog suda. Tvrde da se raspolaganje vojnom imovinom može riješiti jedino sporazumom entiteta, a ne sudskom presudom.

"Ja smatram da je Sud pogriješio iz prostog razloga što je Sporazum jedini osnov da se riješi pitanje imovine koja je potrebna za OS BiH i smatram da Sud BiH, kao i Ustavni sud, su izgubili iz vida tu činjenicu i da presude ne mogu zamijeniti sporazum koji je kao pravni osnov da bi se izvršilo knjiženje u korist onoga subjekta kako to u sporazumu bude regulisano", kaže Nikola Kovačević iz Ministarstva pravde RS-a

Opozicija u Narodnoj skupštini RS-a smatra da će i ova presuda Ustavnog suda BiH biti iskorištena za dnevno-političke sukobe.

"Opet ne mislim da je to sve skupa dobro. U ovoj zemlji presude Ustavnog suda su najčešće sa političkom pozadinom, nažalost, oko ovih delikatnih pitanja i sigurno je da će ovo biti novo uzročište konflikata na relaciji Dodik i njegova Vlada i institucije BiH. Ovo im je došlo 'k'o kec na desetku'. Imam osjećaj da Ustavni sud BiH čini sve svojim odlukama da politički pomogne jednoj propaloj politici u RS-u," poručuje Dragan Čavić (NDP), poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srpske.

Izvor: Al Jazeera