Oglasi

Rasprave o izraelskom imenovanju žene za šerijatskog sudiju

Izrael je imenovao advokaticu Hanu Khatib za prvog šerijatskog sudiju u šerijatskim sudovima u državi.
Izraelski predsjednik Reuven Rivlin predaje dokument o imenovanju sutkinje KhatibAl Jazeera

Piše: Mohamed Mohsen Watad, Umm al-Fahm

Palestinci imaju različite stavove kad je riječ o izraelskom imenovanju žene na poziciju sudije islamskog Šerijatskog suda. Članice ženskih udruženja smatraju ovo korakom ka postizanju ravnopravnosti i unapređenja položaja žena, dok političke i vjerske struje ovakav potez vide kao jače uplitanje Izraela u vjerska pitanja izraelskih Arapa.

Predsjednik Izraela Reuven Rivlin i izraelska ministrica pravosuđa Ayelet Shaked imenovali su advokaticu Hanu Khatib za prvog ženskog sudiju ili kadiju (šerijatskog sudiju) u šerijatskim sudovima u državi (koji su integrirani u izraelski sistem pravosuđa). Postavljanje ženskog kadije još uvijek izaziva kontroverze, čak i na političkom nivou. Priznate vjerske zajednice u Izraelu imaju jurisdikciju nad svojim sljedbenicima, s tim da jevrejska, kršćanska i druska zajednica nemaju žene na sudijskim funkcijama.

Jevrejske vjerske stranke, koje su pozdravile postavljanje muslimanke na mjesto šerijatskog kadije, odbile su i samu ideju o iznošenju prijedloga o imenovanju Jevrejke na funkciju sudije u vjerskim sudovima pred Parlament Izraela (Knesset). Ovakav stav obrazložili su time da se izričito protive i ne dozvoljavaju bilo kojoj osobi ili strani, pa makar to bila i Vlada, da se miješa u vjerska pitanja Židova hareda.  

Dogovor i šamar

Šejh Kamal Khatib, predsjednik Odbora za slobode, odbija ovo imenovanje te kaže da "iza odluke stoje politički razlozi" i da ona "nije validna. Riječ je o sumnjivom dogovoru kojim Izrael želi uljepšati svoje ružno lice i pretvarati se da poštuje islam."   

Khatib se pita: "Kako ministrica Shaked iz ultraortodoksne stranke Jevrejski dom može tvrditi da ovim postavljanjem poštuje muslimansku ženu i muslimane dok je njena stranka ta koja je pokrenula inicijativu za usvajanje zakona o zabrani korištenja razglasa za ezane u džamijama u Izraelu, zatim novčanom kažnjavanju osoba koje glasno uzviknu riječi Allahu ekber u džamiji Al-Aqsi i proganjanju murabituna (grupe muškaraca i žena koji su redovno prisutni u džamijskom kompleksu i smatraju sebe njenim braniocima)? Također, ekstremisti iz njene stranke jesu ti koji vrše upade u dvorište Haramel-Sharifa.

Upozorio je na ovakav potez, smatrajući ga udarcem kojim se želi produbiti izraelsko uplitanje u pitanja muslimana u Izraelu, pogotovo zato što je tome prethodila ratifikacija amandmana na Zakon o personalnom pravu (Al-ahwal al-shakhsiyya), kojima se dovode u pitanje islamski zakoni i pravo.     

Ravnopravnost i osnaživanje

Nasuprot ovom stavu, palestinska feministička organizacija Kayan pozdravila je ovo imenovanje te je u svom saopćenju, koje su objavile ženske organizacije, zatražila da se imenuje još veći broj ženskih kadija kako bi se ostvarila ravnopravnost žena i njihovo pravo da se kandidiraju na bilo koju funkciju jednako kao i muškarci. "Ovakav potez ide u prilog ženama i radi na tome da se smanji sistematska diskriminacija protiv njih na pozicijama odlučivanja", stoji u saopćenju.    

Aida Touma-Suleiman, zastupnica u Knessetu i predsjednica Parlamentarne komisije za unapređenje položaja žena, naglasila je važnost ovog poteza, koji je opisala kao "historijski korak u feminističkoj borbi u zemlji s ciljem unapređenja položaja žena na mjestima odlučivanja i vodećim pozicijama u državi. Odluka o imenovanju žene na ovu funkciju predstavlja korak naprijed ka ostvarenju ravnopravnosti arapskih žena."

Sa svoje strane, Abdul-Salam Samara, predsjednik Šerijatskog Apelacionog suda, pozdravio je postavljanje žene na poziciju sudije. Smatra da to poboljšava rad sudova i olakšava sudske postupke u pitanjima iz oblasti personalnog i porodičnog prava.     

Pozvao je na jačanje statusa institucije šerijatskih sudova, koja je, također, sa svoje strane izdala saopćenje u kojem stoji da je "postavljanje ženskog kadije legitimno i da to nije ništa novo, s obzirom na to da su i druge islamske države prije nas postavile žene na položaj šerijatskog sudije, a isto su učinile i palestinske vlasti, gdje su imenovane tri sutkinje u palestinskim šerijatskim sudovima prije nekoliko godina".   

Isti stav ima i zastupnik u Knessetu Osama al-Saadi, član Odbora za imenovanje sudija. On je u svom saopćenju, čiji je primjerak dobila i Al Jazeera, rekao da ovo "postavljanje doprinosi jačanju položaja arapskih žena i njihovom napretku u arapskom društvu". Istakao je da će to ojačati arapsku zastupljenost u pravosudnim organima Izraela.  

Dozvoljeno i zabranjeno

Sa svoje strane, šejh dr. Mashour Fawaz, predsjednik Islamskog vijeća u Izraelu, protivi se tome da se rodna ravnopravnost ostvaruje kroz postavljanje žena na funkciju šerijatskog sudije zato što to izaziva kontroverze u palestinskoj zajednici u Izraelu.  

Smatra da je ovo pitanje dosta dublje i opasnije od toga da se vode rasprave je li dozvoljeno postaviti ženu za sudiju u islamskom pravu ili ne, te različitih stavova pravnih škola. Potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da većina donositelja ove odluke ne poznaje islamsko pravo i nisu muslimani. "Stoga ova odluka predstavlja grubo zalaženje u pitanja muslimana i šerijatskih sudova u državi", dodaje on.

Izričito tvrdi da suštinu problema, koju pojedini pokušavaju potisnuti i marginalizirati ispraznim polemikama o pitanjima je li navedeno dozvoljeno ili zabranjeno, predstavlja pitanje koja je strana zapravo donijela odluku o imenovanju šerijatskog sudije. Jesu li to učinili muslimani ili im je to nametnuto? Podsjetio je da je odluku donijela ministrica koja uopće nije muslimanka.

Zbog toga se pita: hoće li izraelsko ministarstvo imati istu dozu odvažnosti i hrabrosti da imenuje ženu sudiju u vjerskim sudovima Jevreja, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da su rabini žestoko protiv toga?

Izvor: Al Jazeera