Oglasi

Posljedice kockanja

Ovisnost patoloških kockara ima dalekosežne posljedice po njih, porodicu i društvo, kaže porodični psihoterapeut Dželila Mulić.

O kockanju i posljedicama razgovaramo sa porodičnim psihoterapeutom Dželilom Mulić.

Postoje tri vrste kockara – socijalni kockari, profesionalni kockari i patološki kockari, čija ovisnost ima dalekosežne posljedice po njih, porodicu i društvo, kaže Mulić.

Ovisnici o kockanju ne mogu kontrolisati svoje nagone. Nakon samog čina kockanja osjećaju prividno zadovoljenje, a zatim potrebu za ponovnim kockanjem.

U zemljama regiona nema detaljnih podataka o ovisnicima o kockanju, no pojavljuje se podatak da Bosna i Hercegovina ima najveći broj kladionica po glavi stanovnika.

Izvor: Al Jazeera