Oglasi

Mapa: Žene u nacionalnim parlamentima

Pravo da žene biraju i budu birane odavno se primjenjuje, no situacija u praksi potpuno je drugačija.

Priredio: Dženan Smajić