Oglasi

Fondove EU-a najbolje koriste najrazvijeniji

Eksperte EK-a interesiralo je koliko i koje regije najbolje koriste fondove iz okvirnih programa za inovacije i razvoj.
Među najboljim evropskim regijama nalazi se i austrijska prijestonica BečAFP/Getty

Najnovije istraživanje koje je provela Evropska komisija (EK) pokazuje da najveću apsorpcijsku moć za korištenje okvirnih i strukturnih fondova Evropske unije (EU) imaju najrazvijenije regije, uglavnom zapadne Evrope.

U izvještaju pod nazivom "Pokazatelj regionalnih inovacija za 2012. godinu" predstavljena je analiza 199 evropskih regija, uzimajući u obzir njihovu sposobnost apsorpcije evropskih fondova.

Eksperte EK-a interesiralo je koliko i koje evropske regije najbolje koriste fondove iz okvirnih programa za inovacije i razvoj (FP) da bi se vidjelo koje regije i koje države su najinovativnije u EU.

Inovativnost i razvoj nauke i tehnologije ključni su za rast konkurentnosti i osvajanje novih tržišta, a samim tim i ekonomski oporavak  Unije.

Osnova za procjenu inovativnosti EU-a određivala se prema regijama, jer su oni, a ne države, nosioci evropskih programa.

Pokazalo se da regije koje su vodeće u naučnom i tehnološkom razvoju ujedno imaju najveću moć apsorpcije evropskih strukturnih fondova.

Najbolje evropske regije su grad Brisel, Ile-de-France (Pariz), Beč, Štokholm, Etela Suomi u Finskoj te unutrašnji London i grad Prag.

Iz analize podataka koji su uzeti u obzir za period od 2006. do 2012. godine proizlazi da su najviše sredstava iz strukturnih fondova povlačile upravo najrazvijenije i najbogatije evropske regije.

Riječ je, prema pravilu, o glavnim gradovima najrazvijenijih država EU-a, koji su i sami okruženi najrazvijenijim regijama svojih država.

Razvoj nauke

Čak i u slučaju kada svi ili većina regija neke države nisu "inovacijski lideri", što predstavlja slučaj u skandinavskim državama, onda te regije postaju "inovacijski sljedbenici".

To pravilo, koje važi u skoro svim državama zapadne Evrope, kaže da podjednak razvoj većine regija omogućava da se stvore jedna ili dvije liderske regije u inovacijama, što za sobom povlači cijelu državu.

Sve regije koji prednjače u inovacijama i razvoju nauke imaju najveći procent visokoobrazovanog stanovništva i doktora nauka, oni izdvajaju najviše sredstava iz bruto društvenog proizvoda (BDP) u razvoj i istraživanje, najveći broj malih i srednjih poduzeća koja se bave visokotehnološkom proizvodnjom, najveći broj patenata...

Često je, međutim, slučaj da neka od najrazvijenijih regija, koji imaju visoku moć apsorpcije, u isto vrijeme koriste relativno malo novca iz strukturnih fondova, jer se finansiraju primarno iz privatnih izvora.

Neke regije, koji su dobri korisnici strukturnih fondova, povlače i relativno dobra sredstva iz okvirnih FP programa, koji su u narednom periodu preimenovani u "Program horizont 2020".

U EU najviši je procent slabih ili nezainteresiranih korisnika fondova (64 posto). Tek 17 posto regija u potpunosti koriste i apsorbiraju fondove.

Vodećih u apsorpciji FP programa je 15 posto, a onih koji sasvim iskorištavaju strukturne fondove ima šest procenata.

Izvor: Agencije