Oglasi

EP: Hrvatska spremna za eurointegracije

Vanjskopolitički odbor Evropskog parlamenta zaključio da je neprimjeren rumunski prijedlog za nastavak monitoringa nakon ulaska Hrvatske u EU.
Rouček: Niko nije doveo u pitanje spremnost Hrvatske za ulazak u EUPixsell - Arhiva

Članovi Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta (EP) odbacili su pozive da se za Hrvatsku uvede monitoring i nakon njenog ulaska u EU.

Ocijenili su neprimjerenim rumunski prijedlog, s obzirom na to da je EP u decembru 2011. godine odobrio hrvatski pristupni ugovor, te da se više ne mogu otvarati već riješena pitanja.

U svojim zaključcima, Odbor je pozvao zemlje članice koje još nisu ratificirale hrvatski pristupni ugovor da to učine što je prije moguće.

"Htio bih naglasiti da niko nije doveo u pitanje spremnost Hrvatske za ulazak u EU 1. jula ove godine", rekao je u završnoj riječi parlamentarni izvjestilac  za Hrvatsku Libor Rouček u raspravi o prijedlogu rezolucije o Hrvatskoj, o čemu će vanjskopolitički odbor glasati u utorak.

Nakon glasanja, prijedlog se šalje na raspravu i glasanje na plenarnu sjednicu Evropskog parlamenta.

Nova pravila

Rumunska zastupnica Monica Macovei, koja je predložila amandman u kojem traži uvođenje monitoringa i nakon ulaska Hrvatske u EU, ostala je usamljena u svom stajalištu.

U raspravi su sudjelovali i hrvatski posmatrači u EP-u  Davor Božinović, Jozo Radoš, Tanja Vrbat i Ingrid Antičević-Marinović.

Oni su u svojim istupima istali da bi uvođenje monitoringa i nakon pristupanja dovelo u pitanje cijeli pregovarački proces s Hrvatskom, koji je vođen prema novim pravilima upravo zato da bi se izbjegle greške koje su napravljene u pregovorima s Bugarskom i Rumunijom, koje su u EU ušle nespremne.

Macovei je branila svoj prijedlog, ističući da je praćenje ispunjavanja obaveza i nakon ulaska u EU u interesu hrvatskih građana.

Kao jedan od problema, Macovei je navela da  političkih imenovanja u ministarstvima i  nadzornim odborima državnih preduzeća sada ima više nego u vrijeme prethodne vlade.

Rumunska zastupnica dodala je da je potrebno još pratiti provođenje zakona o finansiranju političkih stranaka i mjera za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Zastupnik njemačkog CSU-a Bernd Posselt je rekao da je EP 1. decembra 2011. godine dao pravno obavezujući pristanak na potpisivanje hrvatskog pristupnog ugovora i da sada ne treba otvarati pitanja koja su već riješena.

Na Roučekov izvještaj  zastupnici su podnijeli ukupno 62 amandmana.  Većinu tih amandmana  Rouček je uspio, u dogovoru s predstavnicima svih političkih grupa, sažeti u šest kompromisnih amandmana, o kojima će se članovi Odbora izjasniti u utorak.

U jednom od tih amandmana kaže se da "treba poticati istraživačko novinarstvo, budući da je ono od vitalnog značenja za otkrivanje korupcije i organiziranog kriminala".

Izvor: Agencije