Oglasi

Barroso za dublju integraciju eurozone

Dio mjera koje vode u tom smjeru mogu se donijeti i bez mijenjanja Ugovora o EU-u i mogu se provesti za 18 mjeseci.
Barroso: Mjere koje donosi eurozona trebaju biti otvorene i za ostale kad god je to mogućeAFP/Getty

Eurozona se mora brže i dublje integrirati nego Evropska unija u cjelini, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso, predstavljajući prijedloge za reforme ekonomske i monetarne unije.

"Eurozona se mora moći integrirati brže i dublje nego EU u cjelini, a istovremeno treba čuvati politike koje se vode na nivou svih članica, naročito unutrašnje tržište. To znači da mjere koje donosi eurozona trebaju biti otvorene i za ostale kad god je to moguće", rekao je Barroso, predstavljajući u Briselu svoju viziju budućeg izgleda eurozone i EU-a.

On je kao svoj prilog raspravi koja će se voditi na samitu EU-a u decembru predstavio dokument na 50-ak stranica o uspostavi istinske fiskalne, bankovne, monetarne i političke unije.

Dio mjera koje vode u tom smjeru mogu se donijeti i bez mijenjanja Ugovora o EU-u i one se mogu provesti u kratkoročnom roku od 18 mjeseci. Za srednjoročne mjere, koje se trebaju provesti u razdoblju do pet godina, kao i dugoročne, potrebne su promjene evropskog ugovora.

Jedna od novosti koje se mogu uvesti kratkoročno i bez promjene ugovora je i stvaranje posebnog budžeta eurozone.

Jedinstveni mehanizam

Bez promjene ugovora se, također, može uspostaviti i jedinstveni mehanizam za rješavanje bankarskih kriza.

Barroso predlaže i veću vanjsku prepoznatljivost eurozone kroz jedinstvena predstavništva u međunarodnim finansijskim i ekonomskim organizacijama. To uključuje da eurozona kao cjelina ima svoje mjesto u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF).

U srednjeročnom razdoblju Barroso predlaže dalje jačanje kolektivnog vođenja budžetske politike i dalje koordinacije ekonomskih politika, naročito u području poreza, tržišta radne snage. Također, predviđa se i izdavanje kratkoročnih obveznica.

Dugoročne mjere koje će dovesti do stvaranja pune bankovne, fiskalne i ekonomske unije traže sveobuhvatne promjene Ugovora o EU-u, kaže Barroso.

Izvor: Agencije