Vukovar: Protest protiv dvojezičnosti

S protestnog skupa, koji je u organizaciji Udruge ratnika hrvatskog obrambenog rata održan na vukovarskom Trgu Republike Hrvatske pod nazivom "Vukovar nikada neće biti Bykobap", od Vlade je zatraženo da donese odluku o odgodi primjene dvojezičnosti u Gradu Vukovaru, a od Hrvatskog sabora izglasavanje moratorija od 20 godina na primjenu dvojezičnosti u tome gradu.

Pozivajući Vladu i Sabor da odustanu od primjene dvojezičnosti u Gradu Vukovaru, predsjednik Udruge Petar Janjić poručio kako bi uvođenje ćilićnog pisma u službenu upotrebu u Gradu Vukovaru značilo "izdaju i poniženje" svih vukovarskih Hrvata i žrtava Domovinskog rata.

Podijeli
Oglasi