Rijekama ka Zapadu - 17. epizoda

Rijekama ka Zapadu - 17. epizoda

U ovoj epizodi istražujemo promjene koje su se tokom 20. stoljeća dešavale u kolijevci civilizacije, na Bliskom istoku. Također, pratimo put Turske kroz taj burni period - kako i na koji način je prošla kroz njega, izgrađujući se kao kulturna, ekonomska i politička sila u regiji.

Podijeli
Oglasi