Očekuje se rast kamata na kredite u Hrvatskoj

Hrvatska je u sve težoj ekonomskoj situaciji. Zbog pada kreditnog rejtinga, ekonomski stručnjaci očekuju rast kamata na kredite.

Predviđa se i da će broj blokiranih računa građana rasti. No, i bez toga, stanje je već alarmantno. Više od 240.000 stanovnika Hrvatske ne može podmiriti svoje mjesečne obaveze.

Prilog Ivane Brkić.

Podijeli
Oglasi