Nita Luci o vjerskim obilježjima u školama

Kosovo je 2010. godine usvojilo uredbu kojom zabranjuje pohađanje nastave u javnim i osnovnim školama onima koji ističu vjerska obilježja. 

Gošća Al Jazeere u Prištini je Nita Luci, antropološkinja i predavačica na Univerzitetu u Prištini.

Podijeli