Makedonsko ministarstvo zdravstva traži genijalce

Ministarstvo zdravstva Makedonije objavilo je zanimljiv konkurs u  kojima se traži genijalci, odnosno osobe sa koeficijentom inteligencije većim od 140.

Do sada se prijavila 21 osoba, a honorar za genijalce iznosi 50 do 70 eura. Priča Ismaila Sinanija.

Podijeli
Oglasi