Kontekst: Zaštita žiranata

Kakav je položaj žiranata, a kakva zaštita njihovih prava? Ko je kriv za mnogobrojne prevare prilikom odobravanja kredita? 

Da li će usvajanje novih zakona donijeti bolja vremena za žirante? Kakve će biti posljedice po bankarski sektor i klijente?

O ovoj temi u emisij Kontekst govore: u Sarajevu zastupnica u Parlamentu Federacije BiH Aida Čikić, u Banja Luci predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata u BiH, Jovica Cvjetković i u Beogradu predsjednik Udruženja bankarskih udruženja Efektiva, Dejan Gavrilović.

Emisiju vodi Saša Delić.

Podijeli
Oglasi