Kontekst: Pomilovanja i amnestije

Jesu li pomilovanja, kao akt milosti, postala sredstvo neograničene političke volje pojedinca? Gdje prestaje milosrđe a počinju zloupotrebe? Koliko su opravdane amnestije i kakvu poruku šalju javnosti? Jesu li pomilovanja samo za privilegirane?

U večerašnjem izdanju Konteksta govorimo o pomilovanju i amnestiji. Među pomilovanim su proteklih godina bili i osuđeni za ubistva i druga teška krivična djela, ali i brojni političari.

Gosti emisije su u Skoplju - politikologinja sa Univerziteta za jugoistočnu Evropu dr. Mirjana Maleska; u Beogradu - sociolog i kriminolog sa Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr. Zlatko Nikolić i u Sarajevu - bivši sudija i tužilac, predsjednik Foruma građana Tuzle, Vehid Šehić.

Večerašnji Kontekst vodi Anne Marie Ćurčić.

Podijeli