Irska preuzima predsjedavanje EU-om

Četrdeset godina nakon što su postali članicom Evropske unije, kormilo u svoje ruke sedmi put zaredom preuzimaju Irci, nakon šestomjesečnog predsjedavanja Kipra.

Pred njima su brojni finansijsko-ekonomski izazovi, ali i pitanje da li će Srbija, Kosovo i Makedonija dobiti prolaznu ocjenu za idući korak na putu europskih integracija. 

Podijeli