59KgiCfHkFI

Al Jazeera Objektiv: Srebrenica - Novi život

Stopa prirodnog priraštaja 21 godinu nakon genocida u Srebrenici i dalje je negativna. Od smrti najmlađe žrtve genocida, novorođenčeta Fatime, u Srebrenici se rodila samo jedna djevojčica. Rođena je na putu do Doma zdravlja, koji je u međuvremenu ostao bez porodilišta, pa se djeca rađaju u drugim gradovima. Uprkos svemu, pojedinci grade novi život u Srebrenici. Poticaje za natalitet smatraju simboličnim, a porodicu najvećim bogatstvom.

Podijeli
Oglasi