Na prostoru opštine Bajina Bašta nalazi se gotovo kompletna populacija medvjeda koja naseljava teritoriju Srbije.
Životinja je ponovo zarobljena nakon što je namamljena da uđe u niz sve manjih i manjih kaveza.
Populacija orki na pacifičkoj obali Kanade manja je nego proteklih decenija. Kao razlog se navodi pad populacije njihove
Mačke lykoi su prvi put viđene prije 20 godina.
Navodi se da je od virusa uginulo oko 5.600, od gotovo 283.000 ptica na farmama u regiji Teherana.
Virus je registriran u mjestu Hefzi-Bah, u sjevernoj oblasti Hazafon.
Oglasi