Podaci koje je prikupio i objavio Greenpeace govore kako je Coca Cola najveći svjetski proizvođač otpada.
Prekomjerni izlov ribe i konzumacija su na povijesnom maksimumu, što je posebno opasno za nerazvijene države.
Naučnici su tu temperaturu zabilježili u dolinama Antarktika i smatraju da je ona vjerovatno najniža moguća na Zemlji.
Veliki dio šumske površine u Srbiji čine bukove šume, ali javnosti je malo poznato kako je u toj državi čak 11 takvih šuma
Glavni grad Crne Gore decenijama se suočava sa problemom tretmana otpadnih voda. Postojeće postrojenje za prečišćavanje,
Prema novim podacima WHO-a, devet od deset ljudi u svijetu udiše zrak koji sadrži visok nivo zagađivača.
Oglasi