Koliko se isplati volontiranje? Kakav je položaj i zaštita volontera? Ima li prostora za zloupotrebe? Šta kaže zakon, može
Neformalni prihvatni centar za izbjeglice Miksalište u Beogradu opstaje isključivo zahvaljujući volonterima.
Koje su mogućnosti i kakav je značaj volontiranja u regionu? Kako je u pojedinim državama volontiranje zakonski uređeno?
Oglasi