Kriminal ne poznaje državne granice i nacije, a ta stara istina ovjerena je ovih dana i u Crnoj Gori.
Izvještaj UN-ovog Ureda za droge i kriminal (UNODC) upozorava i da je sve više odraslih muškaraca među žrtvama.
Organizacije za zaštitu žrtava trgovine ljudima ističu da ovakvi slučajevi rijetko bivaju krivično procesuirani.
Na području BiH, Srbije, Njemačke i Austrije prekinut je lanac trgovine ljudima, prostitucije i pranja novca.
Izbjeglička kriza u Evropi pružila je kriminalnim grupama bezbroj mogućnosti, koje im donose milijarde eura profita.
Dijete može biti vrbovano i dok sjedi kod kuće, jer pojam 'stranac' na internetu gubi svoje značenje...
Oglasi