Odjel za borbu protiv kriminala i droga UN-a objavio da se 59 posto trgovine ljudima odnosi na seksualnu eksploataciju.
Daleko je najčešće krijumčarenje radi spolne zloupotrebe koje je zastupljeno s 59 posto među identificiranim žrtvama.
Piše: Hatidža Dedović - Ko to kaže da je trgovina ljudima u BiH smanjena, taj nas dobro laže.
Hrvatska policija na dvije lokacije u Zagrebu otkrila je prostorije u kojima su državljani Kine bili zatočeni i prisiljeni
Četrdeset osumnjičenih za trgovinu ljudima uhapšeno je tokom policijske operacije u nekoliko afričkih zemalja.
Kriminal ne poznaje državne granice i nacije, a ta stara istina ovjerena je ovih dana i u Crnoj Gori.
Oglasi