Europska komisija Hrvatskoj poslala pismo upozorenja o konverziji kredita u švicarskom franku.
Banka i njena 'kćerka' Zagrebačka banka podnijele su tužbu pred Međunarodnim arbitražnom sudom...
Europska komisija drži da je sav trošak prebačen na banke, a retroaktivna primjena ugrožava načelo pravne sigurnosti.
Britanski referendum o izlasku iz EU prouzrokovao je jačanja švicarskog franka, što direktno pogađa zadužene građane.
Predstavnički dom ranije je usvojio nacrt zakona, podržavši hiljade štediša koji tvrde da su ih banke prevarile.
Sud u Mariboru odbacio tužbu porodice zadužene u švicarskim francima i odlučio da su na vrijeme upozoreni o rizicima.
Oglasi