Režim Slobodana Miloševića borio se za iste ciljeve i istim sredstvima kao Dražina vojska.
Svaki pokušaj da se Srbija privoli da sjedne za sto a da takse ostanu osuđen je na neuspjeh, kaže premijerka Srbije.
Nacrtom nove Medijske strategije u Srbiji obuhvaćeni su i mediji koji izvještavaju na jezicima nacionalnih manjina. Njihovi
Na neuspjeh su osuđene prijetnje opozicije da blokiraju dolazak pristalica SNS-a u Beograd, rekao je Aleksandar Vučić.
Frederic Mondoloni kaže da su ga negativni komentari pogodili te ima samo prezir prema ljudima koji takve stvari govore.
Direktorica novosadske televizije Kanal 9 Maja Pavlović posljednja 24 sata štrajkuje glađu, i to drugi put za godinu dana.