Nakon šest dana boravka u tranzitnom dijelu aerodroma Nikola Tesla grupa od 15 tražitelja azila iz Irana i Indije, puštena
Borbeni sistem se sastoji od po tri drona, zemaljske kontrolne stanice i udaljenog video terminala.
Čuvenom borcu za potlačene trebalo bi pola sata da shvati gdje se našao, pa bi mogao mirno da nastavi tamo gdje je stao.
Ministarstvo poljoprivrede, grad Pirot i njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ zajedno sprovode komasaciju
Regija treba biti veći saveznik u rješenju kosovskog pitanja jer i reperkusije po druge postoje, kaže Čedomir Jovanović.
Srbija od ove godine djecu izbjeglice osim u školski, prvi put uključuje i u predškolski sistem. Ministarstvo prosvjete na
Oglasi