Pobjeda opozicije u Budimpešti i iskustvo izbora u Moskvi ukazuju da je promjena stabilokrata i autokrata moguća.
Bit će uvedena i porezna olakšica za vlasnike koji imaju više komada registriranog oružja za ličnu sigurnost.
Deklaracijom se potiče rješavanje sporova između država i osiguravanje odgovornosti za genocid.
Više radnika fabrike oružja u Lučanima svedoči da su mjere bezbjednosti bile loše.
Vojni sindikat Srbije najavio je kaznenu prijavu protiv ministra odbrane Aleksandra Vulina i njegovih najbližih saradnika
Srbija i dalje nema konačni Nacrt Medijske strategije. Gotovo godinu dana potrošeno je zbog brojnih prekida saradnje
Oglasi