Kao vrhovni komandant Kosovskih sigurnosnih snaga, kažem da će Kosovo direktno odgovoriti na svaku prijetnju Srbije.
Nedostatak transparentnosti, ohrabrenje za teritorijalnu razmjenu i neuspjeh u provođenju sporazuma – to su razlozi.
Vaša uloga jeste i bit će ključna, a mi smo spremni intenzivirati razgovore sa svim članicama Vijeća sigurnosti UN-a.
Platforma ima 11 principa kojih se tim Kosova treba pridržavati u nastavku dijaloga; Beograd je tumači kao kraj dijaloga
Kosovo će ostvariti svoje ciljeve i pridružiti se Ujedinjenim narodima, što će građanima omogućiti bolji život i razvoj.
Zastupnici su izglasali Nacrt zakona o zadacima, odgovornostima i nadležnostima delegacije Kosova u dijalogu sa Srbijom.
Oglasi