Navodi se da je veliki broj članica nastavio kontrolirati nacionalne granice unutar Šengena, što je protivzakonito.
Novi sistem će se primjenjivati na državljane trećih zemalja koje su oslobođene viza, čeka se potvrda Evropskog vijeća.
Da li je evidentno usporavanje saobraćaja kroz schengenski prostor derogiranje same ideje o Evropi bez granica?
Nakon granica prema Austriji i Danskoj, Njemačka najavljuje oštrije kontrole i na drugim granicama prema susjedima.
Građani regije ne bi trebali biti diskriminirani novim pravilima, tvrde eksperti.
Prema najavama iz EU-a, u pasošima više neće biti potrebni pečati, a nova pravila pravdaju olakšanjem putovanja.
Oglasi