Čovjek koji je ostao sam pod svodom zemaljskim zato što ima tamniju boju kože i zato što se drugačije zove.
Piše: Admir Lisica - U Drugom svjetskom ratu Bošnjaci su spasili Rome od sudbine kakva ih je zadesila širom Evrope.
Rasuti po svijetu i u stalnoj borbi sa diskriminacijom i siromaštvom, Romi proslavili međunarodni dan.
Romska zajednica na Balkanu kroz obrazovanje, udruženja i institucije želi napredovati i izdići se iznad diskriminacije.
Velik broj evropskih Roma ubijen je u Drugom svjetskom ratu, no malo je porodica žrtava koje su dobile ratnu odštetu.
Osam hiljada žena u reproduktivnom periodu, u jedinoj romskoj općini u svijetu, živi bez ginekologa.
Oglasi