Romska zajednica na Balkanu kroz obrazovanje, udruženja i institucije želi napredovati i izdići se iznad diskriminacije.
Velik broj evropskih Roma ubijen je u Drugom svjetskom ratu, no malo je porodica žrtava koje su dobile ratnu odštetu.
Osam hiljada žena u reproduktivnom periodu, u jedinoj romskoj općini u svijetu, živi bez ginekologa.
Dekada inkluzije Roma, projekat koji je trajao od 2005. do 2015. imao je za cilj unapređenje života Roma u Evropi u
Svake dvije sedmice u svijetu nestane jedan jezik. Procjenjuje se da bi ih do 2100. moglo iščeznuti i do šest hiljada. Uoči
Romi izbjegli iz južne Mitrovice 1999. godine smješteni su kod topionice Trepča, gdje su obolijevali zbog zagađenja.
Oglasi